M.Sc (Physics) 2014-2016 Batch

 

S.NO

R.NO

NAME

1

14400314PH01

Aarathy A R

2

14401914PH02

Amogha

3

14401014PH03

Anita D Souza

4

14400414PH04

Archana Sampath

5

14404614PH05

Asha S

6

14402014PH06

Aswathi P

7

14403914PH07

Bhavishya C P

8

14401114PH08

Caroline Mendonca

9

14401314PH09

Devika Mahesh

10

14404714PH10

Dhanush Yashwant Shanbhag

11

14401214PH11

Karthika Menon

12

14404214PH12

Khandoji Chetan Bandeppa

13

14401714PH13

Monisha G N

14

14400614PH14

Mrudul M S

15

14401414PH15

Prakrurthi Kashyap P

16

14400814PH16

Preethi M S

17

14401614PH17

Sandeepa N

18

14401814PH18

Shivalingdesai Dali

19

14401514PH19

Shwetha B

20

14400514PH20

Sreedevi Varma N

21

14400714PH21

Sushma Narayan Naik

22

14400114PH22

Suvedha Suresh Naik

Back to Top