M.Sc (Physics) 2014-2016 Batch

 

S.NO

R.NO

NAME

1

14400314PH01

Aarathy A R

2

14401914PH02

Amogha

3

14401014PH03

Anita D Souza

4

14400414PH04

Archana Sampath

5

14404614PH05

Asha S

6

14402014PH06

Aswathi P

7

14403914PH07

Bhavishya C P

8