M.Sc (Physics) 2013-2015 Batch

S.NO

R.NO

NAME

1

13451713PH01

Ananya V

2

13450913PH02

Bhaskar Shridhar Naik

3

13452113PH03

Chethana

4

13450513PH04

Dinesh G Rathod

5

13452013PH05

Swaathi Upendar

6

13451113PH06

Jyothi Uttam Shet

7

13450813PH07

Krishnamanohara

8

13451213PH08

Manasa

9

13451013PH09

Pallavi M H

10

13451513PH10

Priyamedha Sharma K R

11

13451413PH11

Raison Dsouza

12

13450613PH13

Sampath B A

13

13450713PH14

Sarath E

14

13450113PH15

Shawn Ajay Dsouza

15

13451313PH16

Shivprasad Shivaram Shastri

16

13450313PH17

Smrithika Subramani

17

13451913PH18

Sneha Pandith

18

13452213PH19

Sulakshana Shenoy

19

13450213PH20

Sushmitha Pandith

20

13451613PH21

Varshini G V

21

13450413PH22

Vijeth

Back to Top